KONTAK ONS VANDAG: +27 51 522 8166     info@fichies.co.za

Fichardtpark Primêre Skool Beheerliggaam Maart 2015-Maart 2018

Die SBL-lede met hulle onderskeie ampte is soos volg:

Dr. Jaco Deacon

Voorsitter
Fisiese Fasiliteite voorsitter
DSK Voorsitter

Mnr. Connie Hertzog

Tesourier
Finansiële komitee voorsitter

Me. Clarizé Bonthuys

Buite-kurrikulêr

Mnr. Meyr Cruywagen

Tegnologie en toerusting voorsitter

Mnr. Charles de Villiers

Buite-kurrikulêr voorsitter

Mev. Sarina de Vos

Menslike hulpbronne voorsitter

Mev. Anne-Marie Gouws

Tegnologie en toerusting

Mnr. Marius Kriel

Skoolhoof

Mev. Tinnie Pienaar

Welpiekomitee voorsitter

Mev. Sanet Smit

Menslike hulpbronne voorsitter

Mev. Mercia vd Berg

Waardes en welstand

Mev.Marna van Vuuren

Sekretaresse

Mnr. Bernard vd Vlies

Waardes en welstand voorsitter

Mev. Madelyn van Wyk

Bemarking en skakeling voorsitter

‘n Baie groot dankie aan ‘n bekwame en entoesiastiese beheerliggaam wat nie net beplan en vergaderings gehou het nie, maar hul het gedurende hul driejaar -termyn ‘n ongekende diens aan die Fichieskoolgemeenskap gelewer.

Die skool is geseënd met die dienste van ‘n wêreldbekende in terme van leierskap en skoolwetgewing, dr. Jaco Deacon (SBL vooorsitter). Onder sy leiding is die missiestelling van die skool nagestreef en die beste belang van die kind, onderwyser en ouer het deurgaans voorrang geniet.
Een van die vernaamste take van ‘n beheerliggaam, naamlik die aanstelling van personeel is uitstekend vervul. Gedurende die laaste twee jaar is ‘n skoolhoof, adjunkhoof, ses onderwysers en twee algemene assitente departementeel aangestel. Vier onderwysers, ‘n studiesentrumbestuurder, ‘n bemarker en ‘n algemene assistent is in beheerliggaamposte aangestel.

In 2016 kon die hele skoolgemeenskap d.m.v. vraelyste, e-posse en besprekings deelneem aan ‘n strategiese beplanning om uitvoering aan die doelstellings van die skool te gee. Dit het uitgeloop op ‘n strategiese beraad waar die SBL en die Skoolbestuurspan aksieplanne daargestel het wat teen Maart 2018 afgehandel moes wees.

Die verskillende SBL-komitees het kragte saamgesnoer en in 2017 is ‘n groot aantal projekte afgehandel o.a

 • Opgradering van al die ingange van die skool
 • Sekuriteitskameras op die terrein en binne die klaskamers
 • Interaktiewe witborde en dataprojektors in al die klaskalmers
 • Speelareas vir al die kinders met groot motoriese speelapparaat
 • Wateropvang en opgaarstelsel met twee groot sinkdamme (280 kl)
 • Nuwe leierskapsmodel waarby al die graad sewes betrek word
 • Plaveisel van groot areas rondom die tennisbane
 • Pawiljoene by die B-rugbyveld
  Meublement in klaskamers opgegradeer
 • Rekenaarsentrum toegerus met 40 nuwe rekenaars en sagteware

Die verskillende SBL-komitees het uitstaande werk gedoen. Die hulpbronne van die skool is met groot verantwoordbaarheid beheer. Die voorsitters het daadwerklik leiding gegee en elke komitee het ‘n positiewe impak op die skool-landskap gemaak.

Fichieskoolgemeenskap is geseën met ware leiers ‘n SBL wat ook toegesien het dat die waardes nl. eerlikheid, omgee, verantwoordelikheid en respek geleef word – hul nalatenskap sal nog lank onthou word.

x