KONTAK ONS VANDAG: +27 51 522 8166     info@fichies.co.za

ALGEMENE BELEID

Die deelname aan skoolsport in primêr opvoedkundig van aard.

DOEL VAN SKOOLSPORT

Om deelname aan te moedig en om leerders toe te rus met sportsmanskap, selfdissipline, selfbeheersing en deursettingsvermoë.

VEREENSELWIG MET FICHIES

  • Ouers en toeskouers moet hulself as verteenwoordigers van die skool sien wanneer hul wedstryde bywoon of hul kinders ondersteun
  • U word aangemoedig om die span waarin u kind speel te ondersteun asook soveel as moontlik van die ander skoolspanne

GEDRAG TYDENS WEDSTYDE

  • Positiewe ondersteuning word op prys gestel.
  • Ouers en ondersteuners word versoek om hulle te weerhou van negatiewe opmerkings of ongehoorde taalgebruik teenoor skeidsregters, ander beamptes, spelers of ondersteuners van die opposisie
  • Ouers en ondersteuners word versoek om die nodige afstand vanaf die kantlynete handhaaf en nie binnedie speelveld of afgemerkte areas te gaan nie. Tydens krieketwedstryde moet toeskouers nie agter die louler se rug sit of beweeg nie. Tydens hokkiewedstryde moet toeskouers nie op die doelhok sit of agter die doellyn beweeg nie.
  • Ouers en ondersteuners word versoek om nie op en af langs die veld te stap terwyl ‘n wedstryd aan die gang is nie.
  • Ouers en toeskouers word versoek om nie binne die tegniese area te kom waar dit wel van toepassing is.
  • Ouers en ondersteuners word versoek om hulle te hou by die reëls wat vir elke wedstryd of toernooi van toepassing is.
  • Ouers en ondersteuners moet die nodige verdraagsaamheid en respek betoon teenoor medetoeskouersen opposisie.
  • Ouers en ondersteuners moet so optree dat hulle altyd die skool se beeld na buite sal

BESERINGS

Ouers en toeskouers word versoek om nie op die veld te gaan wanneer ‘n speler ‘n besering opdoen nie. Indien die afrigter/bestuurder of noodhulppersoneel dit nodig ag, sal die betrokke ouers nader geroep word.

SPANKEUSE

U word versoek om nie in te meng met die afrigter se spankeuse nie. Wenke wat met die regte gesindheid gedoen word, kan wel aan afrigters op die regte tydstip oorgedra word.

KOMMUNIKASIEKANALE

Ouers en ondersteuners kan enige navrae of probleme met die sporthoof/skoolhoof.  Probleme kan ook met die betrokke persoon bespreek word, maar nie langs die veld nie. Ernstige klagtes kan ook met die beheerliggaam (sport) opgeneem word.

Ons versoek dat by die gedragskode gehou moet word sodat spelers en toeskouers hul sport kan geniet.

x