Lot 6

MEMORABILIA ITEM VIR VERSAMELAARS

Item geteken deur Nick Mallett, Naas Botha en Bryan Habanna.