Mnr. Schalk van Schalkwyk

Vakke: SW Graad 7, EBW Graad 7 en Sport LO Graad 6

Mev. Sanmarie Van der Berg

Vakke: Afrikaans Gr 7/Cairoo Gr 4-7/Vakhoof Afrikaans

Mev. Liezl Marais

Registerklas: 7A

Mnr. Neels Cronjé

Vakke: Wiskunde Graad 4 en 7

x