VAKANTE DEPARTEMENTELE ADMINISTRATIEWE POS

FICHARDTPARK PRIMêRE SKOOL

VAKANTE DEPARTEMENTELE
ADMINISTRATIEWE POS

1. Posbenaming Administratiewe – en ontvangsklerk
(Departementeel)
2. Minimum vereistes Een jaar relevante diploma of sertifikaat

3. Aanbevelings Rekenaarvaardig:
MsWord, Powerpoint en Publisher.
Bewese kennis en ervaring van SA-SAMS, departementele dataprogram. Gesonde menseverhouding met kollegas, ouers en leerlinge; simpatieke verhouding met kinders; goeie doelwitte vir die administratiewe afdeling; puik organisasievermoë; uitstekende kommunikasievaardighede.
4. Taal Hoë vlak Afrikaans en Engels magtig.
(Praat, lees, skryf)
5. Sluitingsdatum Donderdag, 31 Oktober 2019
Aanvangsdatum 1 Februarie 2020
6. Dokumente aanheg
(Volgorde soos kolom langsaan)
ID, Graad 12-sertifikaat; relevante kwalifikasies, sertifikate, kursusse en diplomas. CV met verwysings. Dokumente gewaarmerk. Waarmerk nie ouer as 6 maande.
7. Skooladres Fichardtpark Primêre Skool Welthagenstraat, Fichardtpark, Bloemfontein
Aansoeke slegs op Z83 departementele aansoekvorm beskikbaar by fichies.co.za Geen aansoeke per e-pos.