SKOOLGELDE EN SKRYFBEHOEFTES

Skoolgelde 2022 pdf

DEBIETORDER

2022 Debietorder   pdf

SKOOLGELDE 2022

Tydens die ouerbegrotingsvergadering op, 8 November 2021, is daar besluit dat skoolgeld vir 2022 vooruitbetaalbaar is. Indien die volle bedrag nie op 28 Februarie vereffen is nie, onderneem die ouer om die skoolgeld in elf gelyke paaiemente te betaal.

SKOOLGELDE VIR 2022

GRAAD PER MAAND PER JAAR
Graad R-6 R1 218 R13 398
Graad 7 R1 180 R12 980
Welpies R1 554 R17 094

Die eerste paaiement is betaalbaar wanneer die skool in Januarie heropen. Indien u nie ‘n debietorder gereël het nie, moet u ‘n elektroniese betaling of ‘n direkte deposito by die bank maak. Gebruik asseblief die korrekte verwysing (rekeningnommer op staat) met inbetalings en oorplasings van skoolgeld.

DEBIETORDERS
Bogenoemde word oor 11 maande gehef van Januariemaand tot Novembermaand. U moet ‘n debietorderaansoekvorm voltooi wat jaarliks oordra na die volgende jaar.

GEEN KONTANT WORD AANVAAR NIE
In belang van die veiligheid van ons leerlinge en skoolpersoneel word geen kontant by die skool aanvaar nie. Betaling van enige ander insameling of projekte word per Karri-toep of EFT betaal. ‘n Spesifieke verwysing sal dan voorsien word.

BANKBESONDERHEDE VIR INTERNETBETALINGS OF DIREKTE DEPOSITO’S

ABSA – Fichardtpark Primêre skool
Rek nr. – 1570 320 900
Takkode – 632005
Verwysing skoolgeld – Rekeningnommer op staat (of kontak Marna van Vuuren)
Verwysing ander – Sal per aktiwiteit verskaf word + kind se naam en van

VOORUITBETALINGS
Indien die hele jaar se skoolgeld voor of op 28 Februarie 2022 ten volle vereffen is, word 5% korting toegestaan. Bestudeer die bedrae na korting soos in die onderstaande tabel uiteengesit.

GRAAD PER JAAR BEDRAG NA 5% KORTING
Graad R-6 R13 398 R12 728.10
Graad 7 R12 980 R12 331.00
Welpies R17 094 R16 239.30

STATUTÊRE VRYSTELLING VAN SKOOLGELD

Ouers wat wil aansoek doen om volle – of gedeeltelike vrystelling van skoolgeld kan ‘n aansoekvorm by die kantoor afhaal vanaf 1 Februarie 2022. Dokumente moet binne 14 dae na ontvangs deur die aansoeker ingegee word. Kleuters van die Welpies kwalifiseer nie vir enige vrystelling van skoolgeld nie.

FICHARDTPARK PRIMÊRE SKOOL

Graad 1 – Skryfbehoeftes en benodigdhede vir 2022

Ingesluit by die pakket: (Te koop by die klerewinkel)

Denim stoelsakkie, viniel pennesakkie, denim leeskoevert, klei (word eerste dag van skool uitgedeel), witbord en 1 witbordpen, 1x2H potlood, ‘n sakkielêer “flipfile” en 5 skryfboeke.

(Bring al 5 skryfboeke, reeds oorgetrek met bruinpapier (naam binne boek met potlood), asook die pakket en alle benodigdhede na die uitpakaand).

Skryfbehoefts wat deur ouers aangekoop moet word:

 • 2 stelle lang inkleurpotlode (Staedtler)
 • 2 stelle uitdraaikryte (MonAmi) – beste kwaliteit
 • 1 x skerpmaker met bakkie
 • 1 x potlooduitveër
 • 3 x 20g buisies wit Pritt (uitdraaitipe)
 • 1 x rondepuntskêrtjie (linkshandige moet ‘n linkshandige skêr bring)
 • 1 x inkleurboek
 • 1 x rol bruinpapier (om 5 boeke tuis mee oor te trek)
 • 2 x rolle plastiek/ plakplastiek (om 9 boeke tuis mee oor te trek)
 • 1 x “navy” blou tas. Beskikbaar by klerewinkel (Opsioneel)

Bring vanaf die huis: 

 • 4 wasgoedpennetjies
 • ‘n lappie om witbord mee skoon te maak
 • 1 x 200 sneesdoekies (tissues)
 • 1 x pakkie pleisters

AL BOGENOEMDE ITEMS MOET DEEGLIK EN DUIDELIK GEMERK WEES!

Graad 2 – Skryfbehoeftes en benodigdhede vir 2022

Skryfbehoeftes wat deur ouers aangekoop moet word: 

 • 4 x 96 bladsy A4 hardebandboeke
 • 2 x 72 bladsy A4 skryfboek
 • 2 x 30 sakkielêer “flip file’s”

Trek reeds alle skryfboeke NET met bruinpapier oor (geen plastiek).

Benodigdhede wat deur ouers aangekoop moet word:

 • 8 x H / 2H (Staedtler) potlode (GEEN HB potlode nie)
 • 2 pak uitdraaikryte (MonAmi word aanbeveel)
 • 2 pak kleurpotlode (Staedtler 12 word aanbeveel)
 • 3 x groot buisies Pritt (GEEN gekleurde Pritt)
 • Skerpmaker met houer
 • Uitveër
 • Skêr (met bakkie of bring jou eie bakkie)
 • 1 Liniaal (30cm) (nie buigbaar nie)
 • Wit bordjie met penne. Ons gebruik dit baie.!!!

Bring vanaf die huis: 

 • Waslap
 • Graad 1 se stoelsakkie tas, viniel pennesakkie, denimsakkie en denim-koevert.
 • 1x Houer sneesdoekies

Verbruikbare items moet gereeld deur die jaar aangevul word. Begroot ook vir bruin papier en plastiek vir ongeveer 10 folioboeke.

 • Gratis 2022 dagboekie word voorsien
 • Merk asseblief alle skryfbehoeftes baie duidelik.

Ons sien daarna uit om ons nuwe Graad 2 – ouers en – leerders te ontmoet!

Graad 3 – Skryfbehoeftes en benodigdhede vir 2022

Skryfbehoeftes en benodigdhede wat deur ouers aangekoop moet word:

   • 4 x 96 bl A4 hardebandboeke (4x Werkboek)
   • 1 x 32 bl A4 sagte bandboek (1 x Sinneboek)
   • 3 x 192 bl A4 hardebandboeke (2x Bytjieboeke en 1x Huiswerkboek)
   • 1 x 10 sakkielêer “flip file”
 • Trek die boeke met bruinpapier oor. Alle voorblaaie en naamplakkers sal voorsien word.

gr3Lys van benodigdhede wat deur ouers aangekoop moet word:

 • 4 x 2H potlode (3 x potlode word opgeneem)
 • 2 x pakkie MonAmi uitdraaikryte
 • 2 x pakkie Staedtler kleurpotlode
 • 1 x Bic fine rooi pen
 • ‘Shatterproof’ liniaal (30cm). Geen buig liniaal nie.
 • Skêr (kyk na linkerhand/regterhand skêr)
 • 4 x Pritt
 • Uitveër
 • Skerpmaker
 • 1 x Dik inkleurboek
 • 4 x Whiteboard-markers
 • 1 x Waslap
 • ‘n Witbordjie, stoelsakkie en viniel-pennesakkie (soos oorgedra vanaf graad 2)
 • 2 x 200 sneesdoekies (tissues)
 • 4 x Afrikaanse tydskrifte

Stuur ‘n 2 liter leë roomysbak (gemerk) en sit die volgende skryfbehoeftes in die roomysbak:

 • 3 X 2H of H potlode
 • 1 x pakkie Staedtler kleurpotlode
 • 1 x Bic fine blou pen
 • 3 x Pritt
 • 3 x Whiteboard-markers

Sit die res van die skryfbehoeftes in die pennesakkie.

 • Leerders wat middagstudie is, moet ‘n pennehouer met ander skryfbehoeftes in hê. (Die A4 huiswerkboek word by die middagstudie/huis vir huiswerk gebruik.)
 • Merk asseblief alle skryfbehoeftes baie duidelik.
 • Gratis: Dagboekie van skool (verpligtend), Slimkoppieboek (Leerboek) en Hulpbronboek (Leesboek) word voorsien.

Ons sien daarna uit om ons nuwe Graad 3-ouers en – leerders te ontmoet!

Graad 4 – Skryfbehoeftes en benodigdhede vir 2022

Skryfbehoeftes wat deur ouers aangekoop moet word:

 • gr42 x 2H potlode
 • Inkleurpotlode (12 kleure)
 • Uitdraaikryte
 • 2 x blou penne
 • Kleurpenne (opsioneel)
 • 1 x geel glimpen (highlighter)
 • Uitveër
 • Skerpmaker
 • Liniaal
 • Pritt
 • Skêr3 x “flipfiles” met 10 sakkies elk vir SW, PSW, Afr
 • 3 x “flipfiles” met 20 sakkies elk vir Wisk, SK, NWT
 • 1 x “flipfile” met 30 sakkies vir Eng
 • 4 x eksamenblok (skryfpapier)
 • 4 x A4 – 32 bl sagtebandskryfboeke vir Afr
 • 7 x A4 – 72 bl sagtebandskryfboeke vir Eng (4), Wisk (2) en SW (1)
 • 1 x A4 – 90 bl hardebandboek vir Afr.
 • 1 x A4 – tekenboek vir SK
 • 1 x Klein tweetalige woordeboek vir Afr en Eng
 • 1 x A4 – 72 bl Quad & Margin sagtebandboek (Wisk)
 • Gratis 2022 huiswerkboekie word voorsien.
 • Merk asseblief alle skryfbehoeftes baie duidelik.
 • Die skryfboeke kan met enige papier oorgetrek word, ‘n voorblad sal voorsien word in 2022 en daarna kan u plastiek oortrek.
 • Verbruikbare items moet gereeld deur die jaar aangevul word.

 

Graad 5 – Skryfbehoeftes en benodigdhede vir 2022

Skryfbehoeftes wat deur ouers aangekoop moet word: 

 • gr52 x 2H potlode
 • Inkleurpotlode (12 kleure)
 • Uitdraaikryte
 • 2 x blou penne
 • Uitveër
 • Skerpmaker
 • Liniaal
 • Pritt
 • Skêr
 • Sakrekenaar ( Casio 8-Digit Basic Calculator)
 • 1 x 10 – sakkielêer “flipfile” vir PSW
 • 4 x 20 – sakkielêer “flipfile” vir SK, SW, Wisk en NWT
 • 2 x 30 – sakkielêer “flipfile” vir Afr en Eng
 • 2 x eksamenblok (skryfpapier)
 • 6 x A4 – 72 bl boeke vir: Wisk (4), NWT(1) en SW (1)
 • 6 x A4 – 96 bl swart hardebandboeke vir Afr (3) en Eng (4)
 • 1 x A4 – Tekenboek vir SK (moet asb. nie oortrek nie.)
 • 1x Klein tweetalige woordeboek vir Afr. en Eng. (Opsioneel)
 • Gratis 2022 huiswerkboekie word voorsien.
 • Merk asseblief alle skryfbehoeftes baie duidelik.
 • Die skryfboeke kan met enige papier oorgetrek word, ‘n voorblad sal voorsien word in 2022 en daarna kan u plastiek oortrek.

Graad 6 – Skryfbehoeftes en benodigdhede vir 2022

Skryfbehoeftes wat deur ouers aangekoop moet word:

 • gr62 x 2H potlode
 • Inkleurpotlode
 • Blou pen (ten minste 2)
 • Uitveër
 • Skerpmaker
 • Liniaal
 • Pritt
 • Skêr
 • Sakrekenaar (Casio 8-Digit Basic Calculator)
 • Passerstel (Instrumente bv. gradeboog deursigtig)
 • 1 x 10 sakkielêer “flipfile” vir PSW
 • 2 x 20 sakkielêer “flipfile” vir SK en NWT
 • 3 x 30 sakkielêer “flipfile” vir Afr, Wisk en Eng
 • 2 x eksamenblok (skryfpapier)
 • 13 x A4 – 72 bl sagtebandboeke vir Eng(4), Wisk(4), Afr(4) en SW(1).
 • 1x A4 Tekenboek vir SK (moenie oortrek nie)
 • Klein tweetalige woordeboek (Opsioneel)
 • Gratis 2022 huiswerkboekie word voorsien.
 • Merk asseblief alle skryfbehoeftes baie duidelik.
 • Die skryfboeke kan met enige papier oorgetrek word, ‘n voorblad sal voorsien word in 2022 en daarna kan u plastiek oortrek.

Graad 7 – Skryfbehoeftes en benodigdhede vir 2022

Skryfbehoeftes wat deur ouers aangekoop moet word: 

gr7

 • 2 x 2H potlode
 • 1 x HB potlood vir Tegnologie
 • Inkleurpotlode
 • 4 x blou penne
 • Kleurpenne (opsioneel)
 • 2 x “highlighters”
 • Uitveër (goeie gehalte vir Tegnologie)
 • Skerpmaker
 • Liniaal (30 cm)
 • Skêr
 • Pritt
 • Sakrekenaar (Casio 8-Digit Basic Calculator)
 • Passer en gradeboog
 • 12 x A4 – 72 bl. sagteband skryfboeke met waterlyne vir Afr (4), Eng (4), SW(2), EBW (1) en LO (1).
 • 1 x A4 – 288 bl. hardeband waterlyne boek (Wisk).
 • 2 x eksamenblok (skryfpapier)
 • 1 x 10-sakkie “flipfile” vir LO.
 • 3 x 20-sakkie “flipfile” vir Wisk, SK en EBW.
 • 2 x 30-sakkie “flipfile” vir Afr en Eng.
 • 1 x A4 Tekenboek vir SK Visueel (Nie te dun papier nie.)
 • Woordsoortwiel Gr.7 – 12 (opsioneel) Beskikbaar by Protea Boekwinkel.
 • Klein tweetalige woordeboek (Opsioneel)
 • Lekker Afr. leesboek vir in die klas lees. (Eie of bib.)
 • Gratis 2022 huiswerkboekie word voorsien.
 • Merk asseblief alle skryfbehoeftes baie duidelik.
 • Die skryfboeke kan met enige papier oorgetrek word, ‘n voorblad salvoorsien word in 2022 en daarna kan u plastiek oortrek.