Die studiesentrum en middagsorg is vanaf Januarie 2012 deur die FICHIE KLUB 300 TRUST oorgeneem.

Leerlinge wat die komende jaar van die studiesentrum gebruik wil maak, moet jaarliks herregistreer.

Rekeninge vir 2021 moet op datum betaal wees voordat leerlinge vir 2022 herregistreer kan word.

 Die eerste paaiement is betaalbaar wanneer die skool in Januariemaand heropen. Studiegeld moet voor die 7de van elke opeenvolgende maand vereffen word. Indien u nie ‘n debietorder gereël het nie, moet u ‘n elektroniese betaling of ‘n direkte deposito by die bank maak. Geen kontant word by die skool aanvaar nie.     Gebruik asseblief die korrekte verwysings met inbetalings en oorplasings.

Studie- en middagsorggelde is betaalbaar in elf gelyke paaiemente vanaf Januarie tot November. Geen uitstel word op agterstallige rekeninge gegee nie. Indien ‘n rekening meer as 60 dae uitstaande is, sal die leerling middagstudie moet staak.

Studie- en middagsorggelde is betaalbaar in elf gelyke paaiemente vanaf Januarie tot November.

GRAAD PER MAAND PER JAAR
Gr R-7 R 604 R 6 644
Welpies R 604 R 6 644

LET WEL:    DEBIETORDERS WORD OOR 11 MAANDE GEHEF, VANAF JANUARIE TO NOVEMBER OP DIE 1STE OF DIE 15DE VAN ELKE MAAND.

VOORUITBETALINGS 

Indien die hele jaar se studiegeld voor of op 28 Februarie 2022 ten volle vereffen is, word 5% korting toegestaan. Sien onder die bedrae met korting.

GRAAD PER MAAND BEDRAG NA 5% KORTING
Gr R-7 R 6 644 R 6 311.80
Welpies R 6 644 R 6 311.80

BANKBESONDERHEDE VIR DIE INTERNETBETALING OF DIREKTE DEPOSITOS

REKENING NAAM: FICHIES KLUB 300 TRUST
ABSA TJEKREKENING: 40 7854 4256
TAKKODE: 632005
VERW NR: Rekeningsnommer (of kontak Vicki Heins)

GEEN vrystelling word op studiegelde toegestaan nie. Indien ‘n rekening 60 dae of meer agterstallig is, sal die leerder ongelukkig die middagstudie moet staak.